×

Årlig festival

August
15

CENTRAL SQUARE

För traditionella landsbygdssamhällen har festivaler alltid varit den årliga referenspunkten, bestämd av tidscykeln och den ortodoxa kalendern. Festet börjar på tisdagens kvälls huvudkyrka. Under de senaste årtiondena byter byborna, som bor mestadels i staden, om sommarsäsongen. Lokala festivaler i detta sammanhang förmedlar bokstavligen samhällslivet, vilket kulminerar med festet i det offentliga rummet. I mittenbyen är den eviga scenografin värd för en lika framträdande dramaturgi, med medverkande återupptäcka varje år de välbekanta gesterna av musik och dans.

GALLERI

Besökare och lokalbefolkningen underhöll på två dagars fest i byn för firandet av Jungfru Maria

/* Error on https://opensource.keycdn.com/fontawesome/4.5.0/font-awesome.min.css : Something went wrong: cURL error 6: Could not resolve host: opensource.keycdn.com; Unknown error */